Skip to menu
Skip to menu
Skip to content
Skip to footer
向世界开放的大田,梦想成真的市民,韩国新中心城市

投资大田

高科技产业中心

产业园区建设

  • 国际科学商务带据点区:298千㎡
  • 新滩津区:2,595千㎡
  • 下所区:162千㎡
  • 坪村区: 449千㎡
  • 文旨区:56千㎡
  • 大洞区:857千㎡